Transportministeriet har givet Varde Kommune særlig tilladelse til, at rulleskiløbere på to udvalgte rundstrækninger i Skipark Vesterhavet må køre på cykelsti og kørebane. Samtidig er der sat skilte op langs ruterne.

Som alle der har prøvet af køre på rulleskøjter ved, er det ikke særlig spændende at opholde sig på fortovet med hjul under fødderne. Og det er det, som den nye dispensation gør op med for rulleskiløbere i dele af Skipark Vesterhavet.

På to afmærkede ruter i skiparken har Varde Kommune således fået dispensation fra færdselsloven, så rulleskiløbere må benytte kørebaner og cykelstier frem for fortove og vejsiderabatter.Det drejer sig om den blå rute, “Grærup Langsø” (21,5 km), der er målrettet lettere øvede, og den røde rute, “Broeng Bakker” (15,1 km), for de mere rutinerede rulleskiløbere.

På begge disse rundstrækninger er der samtidig sat skilte op ved alle retningsændringer langs ruten (se vedhæftede filer for ruteoversigter samt billeder af skilte).

Klassificeret som fodgængere
Udfordringen for rulleskiløbere er, at de under færdselsloven betegnes som fodgængere og derfor er henvist til fortove. På strækninger uden fortov skal de endda opholde sig i vejsiderabatten.

Dispensationen fra Transportministeriet gør, at rulleskiløbere på den blå og den røde rute i Skipark Vesterhavet har samme rettigheder som eksempelvis cyklister. Dog med den markante undtagelse, at rulleskiløbere skal holde sig i venstre side af vejen – altså imod kørselsretningen – da man stadig officielt klassificeres som fodgænger.

Dispensationen gælder i første omgang til og med september, hvorefter der kan blive tale om en permanent ordning eller en forlængelse.

FAKTA

Skipark Vesterhavet er Danmarks første skipark.
Sportspark Blåvandshuk (tidligere Blåvandshuk Idrætscenter) agerer som BaseCamp for alle ruter i Skipark Vesterhavet. Her er der også i perioder mulighed for at låne udstyr.
Rulleski som motionsform henvender sig både til almindelige motionister, deciderede specialister og de skientusiaster, der benytter det som træningsform uden for langrendssæsonen.
SkiPark Vesterhavet er officielt træningscenter for Danmarks Skiforbund og er blevet til gennem samarbejde med Varde Kommune.
Der er i dag cirka 1.000 rulleskiløbere i Danmark, og interessen er støt stigende blandt medlemmerne af Danmarks Skiforbund.
På http://skiparkvesterhavet.dk kan man blandt andet se ruterne og læse mere om overnatningsmuligheder mm.


Regler for rulleskiløbere på de to afmærkede ruter i Skipark Vesterhavet:

  • Hvor der er cykelsti må denne benyttes.
  • Hvor der kun er kørebane, eller hvor der er kørebane og fortov, må kørebanen benyttes.
  • Rulleskiløbere skal løbe mod kørselsretningen (venstre side af vejen).
  • Rulleskiløbere skal benytte sikkerhedsveste med reflekser. Der opfordres desuden til at benytte hjelm samt knæ- og albuebeskytter.
  • Dispensationen fra færdselsloven gælder kun uden for lygtetændingstiden (i dagslys) og kun på de afmærkede ruter. Udenfor de afmærkede ruter er færdselslovens bestemmelser for fodgængere fortsat gældende for rulleskiløbere.