Klimarapport melder om en bitter fremtid for sneelskere i Norge.

På trods af en fin vinter er der skidt nyt for for ski- og snowboardelskere, der holder af at opholde sig i de norske fjelde. En klimarapport viser nemlig at der i 2100 er risiko for, at vintrene i Norge er helt op til 3 måneder kortere end i dag, og at snemængderne vil aftage drastisk. Det kan endda blive en normalitet, at er der ved kyststrækninger slet ikke kommer til at falde noget sne.

“Et eksempel fra rapporten antyder, at der i de norske amter Møre, Romsdal og Trøndelag kan ske en ændring fra at være 150 dage med sne til at der kun er mellem 70 og 80 dage med sne.”

Farvel til sneen
Det er jo nogle år til år 2100, og på kort sigt, dvs. 10 – 30 år frem i tiden, vil mængden af sne formodentlig øges en smule i den indre og den højtbeliggende del af Norge. Ved kysterne er snemængden allerede i fuld gang med at aftage. Temperaturen stiger nemlig, og på længere sigt vil sneen ifølge klimarapporten begynde at forsvinde over hele landet. Reidun Gangstø, som er forsker ved Norges Meteorologiske Institut (MET) har udtalt, at snesæsonen bliver kortere i hele Norge frem mod år 2100. Rapporten indeholder er så at sige ikke særlig rar læsning for den sneglade del af befolkningen. Vi danskere er jo storforbrugere af Norges natur, så også her er klimarapportens budskab tyngende.

Årsagen
Klimarapporten viser, at nedbøren stiger, men det pga. den stigende temperatur bliver i form af regn og ikke sne. Overordnet set er der blandt klimaforskere enighed om, at den globale opvarmning er menneskeskabt, og at co2 udslippet er det største problem. Et eksempel fra rapporten antyder, at der i de norske amter Møre, Romsdal og Trøndelag kan ske en ændring fra at være 150 dage med sne til at der kun er mellem 70 og 80 dage med sne.

Klimarapporten fremviser alt i alt bitre nyheder, og man må jo benytte sig af det norske snelandskab imens det er der. Afsluttende skal det dog siges, at der i de norske fjælområder er så store mængder snemasser at tage af, at skiløb stadig er muligt. Under alle omstændigheder er rapporten en vigtig reminder om de klimamæssige udfordringer vi står overfor.